Sociale dienst

De sociale assistente, Monia Tuypens en haar medewerkster, Anne-Catherine Delvaux,  beheren samen de sociale dienst.  De sociale dienst regelt:

De contacten met de families en/of de toekomstige bewoners die op zoek zijn naar een nieuwe woonplaats. De sociale dienst regelt een ontmoeting waarin de familie en/of de toekomstige bewoner het huis kan komen bezoeken en dan alle nodige informatie en antwoorden op eventuele verdere vragen kan krijgen;

De opname van elke nieuwe bewoner;

De opvolging van sociale problemen van de bewoners (contact met de mutualiteit, het OCMW, verandering van domicilie, identiteitskaart, bewindvoerder, ...).

 

Deze dienst werkt nauw samen met de wooneenheden zodat de situatie van elke bewoner opgevolgd wordt.

Om algemene informatie te verkrijgen of contact op te nemen met de sociale dienst, kan u het centrale nummer bellen tussen 8u30 en 12u15 en tussen 13u en 17u op het nummer 02/373.64.11 of een mail sturen naar info@nazarethrvt.be.