Informatie coronavirus

U hebt zeker reeds vernomen dat we een aantal versoepelingen kunnen laten doorgaan ten gevolge van de gunstige evolutie van de algemene gezondheidstoestand. 

Aangezien we binnen de groep bewoners een vaccinatiegraad van meer dan 90% hebben bereikt, worden wij beschouwd als een ‘beschermd RVT’. We mogen bijgevolg ons versoepelingsplan aanpassen:

Wijziging bezoekregeling. Alle info vindt u in de rubriekbezoek families”.

Uitstapjes  zijn opnieuw toegelaten, zonder tijdsbeperking. 

De cafetaria zal open zijn tussen 14 u uur en 16.30 uur in de week et op zondag, binnen en buiten (binnentuin).   

Pakjes, meegebracht door de bezoekers, zullen door de bezoekers zelf in de kamer van de bewoner gedeponeerd mogen worden.

De uitwisseling van de persoonlijke was, zal op dezelfde manier gebeuren als het bezorgen van pakjes.

Er zullen opnieuw meer activiteiten georganiseerd worden op de wooneenheden en in het ergotherapielokaal op het gelijkvloers.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze nieuwe bepalingen van de ene dag op de andere dag stopgezet kunnen worden indien de gezondheidssituatie ons daartoe dwingt of indien we merken dat de voorschriften niet worden gerespecteerd. 

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de maatregelen nauwgezet op te volgen zodat we het coronavirus geen kans geven.  

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de maatregelen nauwgezet op te volgen zodat we het coronavirus geen kans geven.