Contact met de familie

Bezoek in de instelling is op dit ogenblik niet toegelaten omwille van het Coronavirus. 

Om de familie de kans te geven inlichtingen te vragen over hun naaste, organiseren we een telefoonpermanentie tijdens de weekdagen van 13.30u tot 15u op de vaste lijn van de wooneenheid.

Indien er zich een acuut probleem voordoet zal de verpleegkundige of hoofdverpleegkundige zelf contact opnemen met de familie.

Er kunnen nog steeds videoconferenties georganiseerd worden op uw vraag of op vraag van de bewoner.

Gelieve daarvoor contact op te nemen met de dienst ergotherapie:  ergo@nazarethrvt.be of 02/373 65 59.