Afgeven voeding, drank, …

Voor het afgeven van voeding of drank is dezelfde maatregel van toepassing als voor het linnen.

We vragen u om dit in de mate van het mogelijke te beperken.

We vestigen er uw aandacht op dat alle pakjes (was bewoner of andere zaken) nog steeds gedurende 72u in quarantaine gehouden worden. Ze worden elke dinsdag- en vrijdagochtend uitgedeeld. Verse voedingswaren kunnen dus voorlopig nog niet afgegeven worden.