Uitstappen buiten de instelling

Vanaf 21 september 2020 zijn wandelingen in de buurt tijdens de bezoekmomenten weer toegestaan.  Het dragen van een masker blijft verplicht.  

Zich inschrijven op het bezoekbord in de inkomhal  is verplichtIndien het weer het toelaat, is een wandeling buiten mogelijk. Zo niet, wordt het een bezoekmoment binnenshuis.