Vaccinatie

De vaccinatiecampagne voor de bewoners zal in Nazareth van start gaan op 12 januari 2021. De bewoners behoren tot de meest kwetsbare groep en zij zullen als eersten gevaccineerd worden.

In bijlage vindt u de link naar de informatiebrief van Iriscare.

De vaccin is gratis en zal op vrijwillige basis toegediend worden:

Onze coördinerend arts heeft aan de bewoners die zelfstandig hun toestemming tot vaccinatie kunnen geven, uitleg gegeven over de vaccins en over het belang om zich te laten vaccineren.

Voor de bewoners die hun toestemming niet meer zelf kunnen geven, werd via brief of mail contact opgenomen met hun respectievelijke  vertegenwoordiger.

De vaccinatie zal plaatsvinden op de wooneenheden.

Bewoners en familieleden zullen verder op de hoogte gehouden worden.