Omgaan met dementie

Het RVT Nazareth heeft zich toegelegd op het onthaal en de begeleiding van personen die getroffen zijn door dementie (de ziekte Alzheimer, vasculaire dementie, gemengde dementie, ...).

 Om deze reden werd een volledige vleugel van het gebouw (blok A) speciaal ontworpen en aangepast om gedesoriënteerde mensen in alle veiligheid te huisvesten.

Het personeel dat de bewoners op deze wooneenheden dag in dag uit verzorgt, helpt en begeleidt, is speciaal opgeleid om efficiënt te reageren bij de verschillende stoornissen van de ziekte; ze hebben geleerd hoe ze kunnen communiceren met de bewoners, de families kunnen ondersteunen die lijden onder de aftakeling van hun naaste, ...

De familie wordt uitgenodigd om het document “levensloop” in te vullen. Het is een document om de nieuwe bewoner beter te leren kennen, wanneer het geheugen van de bewoner hem niet meer toelaat dit zelf te vertellen. De informatie die via dit document verzameld wordt, is belangrijk voor het personeel dat de bewoner op basis daarvan zal kunnen helpen het eigen levensparcours verder te zetten in de nieuwe 'thuis'.

De dienst ergotherapie stelt verschillende activiteiten voor die aangepast en uitgekozen zijn voor deze bewoners en organiseert minstens eenmaal per maand een feestelijk gebeuren dat toegankelijk is voor iedereen.

Het RVT Nazareth heeft het geluk om een 'dementiereferent' onder haar personeel te kunnen rekenen. Muriel Moens, ergotherapeut, oefent deze functie al sinds 2012 halftijds uit. Ze heeft voornamelijk 3 assen ontwikkeld:

het verzorgend personeel bijscholen: de ziekte leren begrijpen, leren hoe best te reageren op verschillende moeilijkheden van de ziekte, leren communiceren met deze personen, tot nadenken stemmen om tot oplossingen te kunnen komen voor moeilijkheden die de ziekte met zich meebrengt, reflectiehulpmiddelen aanreiken (zoals observatie), ...

de families ondersteunen: hun vragen beantwoorden, hen helpen de ziekte te verstaan, hen de ruimte geven om over hun moeilijkheden te spreken, hen moed inspreken, raad geven om een relatie (her)op te bouwen met hun zieke en veranderde naaste, tot nadenken stemmen over moeilijke onderwerpen

netwerking: relaties creëren met de infrastructuren waarmee we samenwerken, andere personen die in hetzelfde veld werkzaam zijn ontmoeten, onderzoek doen, externe contacten leggen, ...