Verpleegkundigen

Om de gezondheid en het welzijn van iedere bewoner te optimaliseren verzekeren meerdere verpleegkundigen de dag- en de nachtverzorging in elke wooneenheid. Ze staan allemaal onder de leiding van een hoofdverpleegkundige.

De verpleegkundigen bieden kwaliteit van zorg op maat aan en dit aan de hand van een gepersonaliseerd zorgplan. Ze leren iedere bewoner kennen aan de hand van zijn anamnese, geschiedenis, dagelijkse gewoonten en daardoor kunnen ze zijn specifieke noden vaststellen op zowel fysisch, psychologisch, sociaal als spiritueel vlak.

 

Ze zijn ook verantwoordelijk voor de communicatie, over de gezondheidstoestand van iedere bewoner, met de huisarts en de andere leden van het interdisciplinaire team.

De familie en naasten kunnen terecht bij de verpleegkundigen om informatie over de verzorging, de nodige hulpmiddelen en eventuele moeilijkheden van de bewoners .