Zorgkundigen

Op elke wooneenheid bieden verschillende zorgkundigen gepersonaliseerde hulp aan bewoners en respecteren hierbij hun autonomie, onafhankelijkheid, ritme, dagelijkse gewoonten, ...

Zorgkundigen begeleiden de bewoner en beantwoorden hun noden.

Ze zorgen voor een warme, gezellige en aangename sfeer op de wooneenheid waar de bewoners zich veilig en vertrouwd voelen, zoals thuis.

Ze staan allemaal onder de verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige of, wanneer die afwezig is, de verpleegkundige.