Kinesitherapie

Op elke wooneenheid verzekert een vaste kinesitherapeut de kinesitherapiebehandelingen bij de bewoner die kine nodig heeft: massage, mobilisatie, het stappen, stimulatie, onderhoud, ademhalingskinesitherapie, ...

De kinesitherapeuten letten erop dat:

ze bijdragen tot het psychisch en fysisch comfort van de bewoners ;

de bewoners hun onafhankelijkheid en autonomie zo lang mogelijk blijven behouden ;

er revalidatie plaatsvindt waar nodig ;

ze de resterende functies van de bewoners handhaven ;

het comfort en welzijn van bewoners tijdens het levenseinde verzekerd is.

 

De kinesitherapeuten werken nauw samen met de huisarts, het zorgteam en de andere paramedische zorgverleners in een geest van interdisciplinariteit.

De kinesitherapeuten zijn verantwoordelijk voor het zitcomfort van de bewoners en kiezen, indien nodig, een rolstoel die aangepast is aan diens moeilijkheden. Ze bezorgen ook hulpmateriaal voor het stappen (zoals een wandelstok, rollator, ...) aan bewoners die dit nodig hebben.


De kinesitherapeuten verzorgen ook elke week een evenwichtsatelier voor bewoners met een valrisico en doen uitstappen met de bewoners die kunnen stappen (bij mooi weer).