Ergotherapeuten

In een rust- en verzorgingstehuis zoals het RVT Nazareth komen wonen is een moeilijke stap voor elke nieuwe persoon. Maar het leven eindigt er niet. Het zet zich eerder voort, in een nieuw kader, op een nieuwe woonplaats.

Dit is de taak en de rol van het team ergotherapeuten in de instelling. 

Ze zorgen voor:

het onthaal en de integratie van nieuwe bewoners in hun nieuwe woonplaats

het bevorderen van de gezondheid van de bewoners

de verbetering van hun levenskwaliteit en welzijn

het behoud van hun onafhankelijkheid en autonomie

het bevorderen van hun sociale contacten

het stimuleren en waarderen van hun resterende vaardigheden

 

Ze stellen een brede waaier aan activiteiten voor die aangepast zijn aan wat de bewoners kunnen, verwachten en nodig hebben en respecteren daarbij de keuzevrijheid van elke bewoner.

 

Het programma van de ergotherapie herhaalt zich iedere week en wordt uitgehangen op de uithangborden op elke wooneenheid.

De activiteiten gaan door in het lokaal van de ergotherapie, in de bibliotheek of op de wooneenheid.

De ergotherapiedienst organiseert ook maandelijkse animaties (feesten, 4-uurtjes, spektakels, feestelijke maaltijden, ...), viert de verjaardagen van de bewoners, doet uitstappen, ...