Tarieven

De prijzen zijn  inclusief beddengoed en incontinentiemateriaal. 

De dagelijkse kostprijs behelst alle logeer- en verzorgingskosten, behalve kosten voor:

de dagelijkse kostprijs omvat de verblijfs- en verzorgingskosten;

medische honoraria;

honoraria van externe diensten     (bv. tandartsen, specialisten, ...);

farmaceutische leveringen;

verzorgingsmateriaal dat niet inbegrepen is in de forfait van het RIZIV (vb. speciale matras);

telefoonverbruik;

internetaansluiting en -gebruik;

maaltijden, snacks en drank uit de cafetaria;

voedingssupplementen;

pedicure, manicure en kapster;

persoonlijke toiletartikelen die aangekocht worden op vraag van de bewoner of diens vertegenwoordiger;

persoonlijke was;

bepaalde activiteiten zoals uitstappen.