Het leven in Nazareth

RVT Nazareth

Algemene informatie

Medisch

Activiteiten

Cafetaria

Het leven in Nazareth

Medische begeleiding, palliatieve zorgen, referentiepersoon dementie en werkgroepen

Iedere bewoner is vrij in de keuze van zijn huisarts. Daarnaast werkt Nazareth samen met 3 coördinerend geneesheren (CRA) die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de medische zorgverlening van het rust- en verzorgingstehuis.

Een palliatief team ondersteunt en adviseert de eenheden zo nodig.
Iedere bewoner begeleiden tot het einde van zijn leven maakt deel uit van één van de missies van RVT Nazareth. Daarom heeft Nazareth in haar structuur een palliatieve zorgcultuur ontwikkeld die beschreven staat in de ‘Intentieverklaring palliatieve zorg’.

Andere werkgroepen buigen zich over specifieke thema’s zoals ‘voeding’, ‘wondzorg’ en ‘incontinentie’.

De referentiepersoon dementie begeleidt en ondersteunt bewoners met dementie en hun naasten.

Ga naar de inhoud