onze projecten

Montessori project

Over het Montessori project

‘Help mij om het zelf te doen’ is één van de sleutelzinnen van de benadering Montessori.

In 2021 startten we met de voorbereidingen en opleidingen voor het implementeren van de benadering Montessori. 

Door bijzondere aandacht te besteden aan autonomie en participatie, krijgt de bewoner meer controle over zijn leven. Door de bewoners te betrekken bij dagdagelijkse activiteiten en hen daarbij zelf zoveel mogelijk keuzes te laten maken, verhoogt het welbevinden van de bewoners.

Het rust- en verzorgingstehuis als ‘thuis’ voor de bewoners, dat is het model van rusthuis waar RVT Nazareth vol overtuiging voor kiest.

RVT Nazareth diende in december 2021 een dossier in naar aanleiding van een projectoproep uitgeschreven door Iriscare met als thema ‘kwaliteit van leven’ en meer concreet ‘implementatie van de benadering Montessori in RVT Nazareth’. In juni 2022 liet Iriscare weten dat dit dossier geselecteerd werd en Nazareth bijgevolg subsidies zou ontvangen voor het uitwerken van dit dossier. Naast de welgekomen financiële bijdrage van Iriscare, betekent dit voor Nazareth een erkenning voor dit initiatief en een stimulans om verder met enthousiasme de benadering Montessori uit te werken.

Ga naar de inhoud